Cart

0 szt. | 0

Produkty w koszyku

Twój koszyk jest pusty

Regulamin Promocji Comfort COOL

REGULAMIN PROMOCJI BIELIZNY COMFORT COOL – ZIMA 2018§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Brubeck Global Trading Sp zoo z siedzibą w Warszawie,
zwana dalej „Organizatorem”.

2. Akcja Promocyjna  zwana dalej Promocją obowiązuje w dniach  23.11.2018-31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów.

3. Promocja obowiązuje wyłącznie na terytorium Polski w sklepach detalicznych partnerów handlowych marki BRUBECK oraz w sklepie internetowym brubeck.pl
4. Adresatem promocji jest każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w jej ramach, jako konsument  w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego.  
5. Produktem objętym promocją jest bielizna Comfort Cool:
zwane dalej Produktem Promocyjnym.

§2
Warunki i zasady udziału w promocji – informacje dla Klientów

1. Z  Promocji może skorzystać każda osoba, o której mowa w §1 pkt.4 Regulaminu dokonując zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem w wysokości  30%  za sztukę w zależności od miejsca zakupu.

2. Z Promocji może skorzystać każda osoba, o której mowa w §1 pkt.4 Regulaminu,
która w okresie trwania Promocji dokona zakupu produktów marki BRUBECK w punktach sprzedaży wymienionych w pkt.3 §1 lub  w sklepie internetowym brubeck.pl.

3. Spełnienie warunków skorzystania z promocji opisanych w  §2 pkt.2  Regulaminu umożliwia Klientowi  zakupu Produktu Promocyjnego za rabatem w wysokości 30%  za sztukę w zależności od miejsca zakupu.

4. Jednorazowo Klient może zakupić dowolną ilość Produktów Promocyjnych
5. Dopuszcza się wymianę lub zwrot towarów zakupionych na zasadach wymiany i zwrotów obowiązujących w sklepie internetowym Brubeck.pl i w sklepach stacjonarnych objętych promocją

6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami i voucherami obowiązującymi w czasie trwania promocji.§3
Warunki i zasady udziału w Promocji – informacje dla Sprzedawców

1. W Promocji może wziąć udział każdy sklep detaliczny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej będący partnerem  handlowym marki BRUBECK, zwany dalej Sprzedawcą
2. Zakup odbywa się za pomocą Panelu Kontrahenta marki BRUBECK oraz w formie zamówień e-mail na adres Przedstawiciela Handlowego. Cena zakupu to sugerowana cena detaliczna brutto pomniejszona o rabat w wysokości  30 % za jedną sztukę. Wysokość rabatu do uzgodnienia z przedstawicielem handlowym.
3. Sprzedawca musi utrzymać sugerowaną cenę detaliczną.
4. Produkt Promocyjny nie może być wykorzystywany przez Sprzedawców jako produkt darmowy.

§4
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie https://www.brubeck.pl/comfort-cool oraz w sklepach stacjonarnych biorących udział w Promocji.
2. Z promocji wyłączone są produkty innych producentów
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem https://www.brubeck.pl/comfort-cool  oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w sklepach stacjonarnych.  
4. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji określone w regulaminie 
5. W kwestiach nieobjętych regulaminem będą miały  w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  


 
Przewodnik kupującego

Przewodnik kupującego

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Bezpieczne płatności online

Bezpieczne płatności
online